You are currently viewing Firma copywritera, a rejestracja do VAT: Dodatkowy koszt, czy szereg korzyści?

Firma copywritera, a rejestracja do VAT: Dodatkowy koszt, czy szereg korzyści?

Większość copywriterów, którzy chcą założyć własną firmę, z przerażeniem myśli o rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Podatek ten postrzegają w kategoriach dodatkowego kosztu. Takie podejście w niektórych przypadkach jest słuszne, ale nie zawsze. Sprawdź, jak sprawa wygląda w rzeczywistości.

Najczęściej freelancer prowadzący firmę zaczyna rozważać rejestrację jako czynny podatnik VAT w momencie, gdy firmy, z którymi chciałby współpracować, są również czynnymi podatnikami VAT i wymagają, aby osoba, która pisze dla nich teksty, mogla wystawić FVAT. Dzięki temu

Tytułem wstępu warto wyjaśnić, czym w ogóle jest podatek VAT (określany również jako podatek od towarów i usług).

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to specyficzna forma daniny, którą teoretycznie płaci każda osoba dokonująca transakcji kupna i sprzedaży — bez względu na to, czy jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną. Bez względu na to, czy kupuje batonik w kiosku, czy też służbową limuzynę. 

Gdy płacisz w sklepie 2000 zł za laptopa, na tę kwotę składa się cena netto produktu  powiększona o kwotę podatku VAT. W taki sposób wychodzi 2000 zł brutto (1 626,02 zł netto + 373,98 zł VAT). 

W tym momencie musisz wiedzieć, że wyróżnia się 2 rodzaje podatku VAT.

  • VAT należny: to ten rodzaj podatku, który firma będąca VAT-owcem musi odprowadzić do urzędu skarbowego po wykonaniu usługi lub sprzedaży produktu.
  • VAT naliczony: to rodzaj VAT-u, który pomniejsza kwotę podatku należnego — tego, który firma będąca czynnym podatnikiem VAT musi odprowadzić do urzędu skarbowego. Jest on naliczany, gdy firma ponosi koszty (płaci rachunki, kupuje produkty i usługi potrzebne do prowadzenia działalności).

Pamiętaj, że VAT, który płacą wszyscy — klienci indywidualni i firmy — jest określany VAT-em należnym. Naliczony dotyczy tylko i wyłącznie firm będących vatowcami.

Aby zrozumieć relację, jaka łączy VAT należny i naliczony, najlepiej będzie posłużyć się konkretnym przykładem.

Case study z życia poczciwego copywritera vatowca

Zwróć uwagę, że poniższy przykład nie uwzględnia podatku dochodowego, który płaci każda osoba wykonująca pracę — bez względu na to, czy podstawą tej pracy jest umowa dzieło, zlecenie, czy też umowa o pracę.

Wyobraź sobie, że jesteś copywriterem-vatowcem prowadzącym własną firmę i wykonujesz 3 zlecenia dla innych firm, które również są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Chcesz za te teksty na rękę otrzymać kwotę nieco powyżej 3000 zł. Twoje faktury mogą wyglądać następująco:

— Zlecenie nr 1 - 1000 zł netto.
— Zlecenie nr 2 - 2000 zł netto.
— Zlecenie nr 3 - 1500 zł netto.

Gdy wystawisz swoim klientom faktury VAT, ich wartość końcowa będzie wyrażona w cenach  brutto. Czyli będą to kwota netto powiększoną o wartość podatku VAT.

Zgodnie z powyższym, w omawianym przykładzie suma wszystkich trzech faktur będzie wynosić 5535 zł brutto (4500 zł netto + VAT).

Przy obliczaniu cen netto/brutto możesz korzystać z kalkulatorów online

Po wykonaniu wszystkich trzech zleceń, do urzędu skarbowego powinieneś/aś odprowadzić podatek VAT (należny), który w tym przypadku wyniesie 1035 zł. Na szczęście tej kwoty nie odprowadzisz! A przynajmniej nie w pełnej wysokości. Stanie się tak, ponieważ na pewno poniesiesz jakieś koszty związane z działalnością w miesiącu, w którym pisałeś teksty. Właśnie te koszty obniżą Ci wspomnianą wyżej kwotę należnego podatku VAT (1035 zł).

Teraz skupmy się na kosztach działalności, które ponosi większość freelancerów. Przyjmijmy, że są to następujące wydatki:

  • Rachunek za internet;
  • Rachunek za telefon;
  • Hosting strony internetowej;
  • Papier do drukarki;
  • Zakup samochodu lub roweru (tak, kupno roweru może być kosztem w JDG!);
  • Reklama PPC, przy założeniu, że zdobywasz klientów dzięki reklamie;
  • Obsługa księgowa;

Za wszystkie wyżej wymienione zakupy zapłaciłeś kwoty brutto — a więc kwoty będące kwotami netto powiększonymi o podatek VAT.

Jak już wspomnieliśmy, gdybyś jako przedsiębiorca nie poniósł żadnych kosztów działalności, wtedy do urzędu skarbowego musiałbyś odprowadzić kwotę 1035 zł podatku należnego (kilka akapitów wyżej to liczyliśmy).

Na szczęście te wszystkie wydatki związane z Twoją działalnością — księgowość, rachunek za internet, telefon itd. —  były powiększone o kwotę podatku VAT (VAT naliczony). Dzięki temu VAT naliczony obniżył wysokość podatku VAT należnego, który odprowadzasz do skarbówki. 

Oznacza to, że wcale nie musisz płacić 1035 zł, bo wszystkie Twoje wydatki pomniejszyły tę kwotę i do urzędu skarbowego zapłacisz np. 500 zł. Ale to 500 zł i tak nie idzie z Twojej kieszeni, bo jest to przecież VAT należny, który zapłacili Ci klienci za wykonaną pracę

Tak naprawdę VAT guzik Cię obchodzi, gdy Twoimi klientami są inni vatowcy, bo do urzędu płacisz pieniądze, które dostałeś dodatkowo od Twoich zleceniodawców. Nie martw się o nich, oni też sobie odliczą tę kwotę od swojego podatku. 😉

Kiedy nie warto rejestrować się jako czynny podatnik VAT?

Pamiętaj, że wyżej przedstawiona kalkulacja odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji, w których zarówno Ty, jak i Twoi klienci są czynnymi podatnikami VAT. Na szczęście doświadczenie pokazuje, że większość firm, które współpracują z freelancerami, należy do tej grupy podmiotów. A skoro tak, to rejestracja w tzw. Białej Liście jest słusznym rozwiązaniem.

Jeśli jakimś cudem okaże się, że Twoi klienci nie są vatowcami, wtedy współpraca z Tobą będzie dla nich mniej atrakcyjna. W takiej sytuacji nie będą oni mogli odliczyć kwoty podatku za Twoje usługi, tym samym nie pomniejszą podatku należnego, płaconego w skarbówce.

Mamy nadzieję, że w tym momencie widzisz, dlaczego zleceniodawcy wolą współpracować z vatowcami — dzięki temu mogą obniżyć wysokość VAT-u należnego. Jeśli Ty jako freelancer nie jesteś vatowcem, wtedy klient, dla którego realizujesz zlecenia (który też jest na Vacie), nie może odliczyć podatku VAT za usługi, które dla niego wykonałeś. 

Zobacz: Jak przygotować portfolio copywritera?

VAT UE

Omawiając temat VAT-u w kontekście działalności freelancera, koniecznie należy jeszcze  pamiętać o rejestracji do VAT UE. Rejestracja ta jest wymagana, gdy planujesz realizować zlecenia dla firm spoza naszego kraju. Warto takiego wpisu dokonać, bo przecież nie znasz dnia ani godziny, gdy Twoim klientem okaże się startup z Luksemburga, czy innej Malty.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, wniosek jest jeden: jeśli zamierzasz otwierać własną firmę i realizować usługi dla firm, które są czynnymi podatnikami VAT, również  zarejestruj się do VAT-u. 

Kwoty podatku, które musisz odprowadzić do urzędu, będą i tak pieniędzmi Twoich klientów. Poza tym dzięki kosztom Twojej działalności zmniejszysz sobie wysokość podatku, który musisz odporwadzić do urzędu.